Rýmařov

Adresa: Žižkova 1353/29a, 795 01 Rýmařov

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 554 725 635

Rýmařov je nejzápadnějším městem v Moravskoslezském kraji, leží v okrese Bruntál a žije zde přes 8 tisíc obyvatel. Ve městě žije romská komunita cca 20 – 25 rodin, město má zaveden institut romského poradce, který spolupracuje s neziskovým sektorem – Společenství Romů na Moravě v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Nezisková organizace Společenství Romů na Moravě dne 19. září 2005 slavnostně otevřela nově zřízené Komunitní centrum pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin v Rýmařově – v lokalitě, v níž doposud žádná romská organizace nepůsobila. Centrum bylo zřízeno v nevyužívané správní budově v ulici Žižkova 29, které město Rýmařov pronajalo organizaci za symbolický nájem s podmínkou, že veškeré náklady na otevření a provoz centra bude hradit nájemce. Postupem času došlo k vytvoření materiálně-technické základny pro práci s dětmi a mládeží i s dospělými, jejíž stav každoročně za pomoci donátorů dovybavujeme a zlepšujeme.

Společenství Romů na Moravě má registrové dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, v rámci níž poskytujeme na Rýmařovsku služby dětem a mládeži, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy.

Co nabízíme?

Posláním služby je pomocí volnocasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální práce snižovat míru sociálního vyloucení dětí a mládeže a poskytnout bezpecné místo pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní osobnost.

  Cílem služby je naplnit volný čas dětí a mládeže a zlepšit jejich životní situaci pomocí:
 • vedení ke smysluplnému trávení volného času a nabídnutí podnětu k jeho samostatnému využívání, cíleného rozvoje nadání jednotlivých dětí a budování jejich sebevědomí a emancipace,
 • podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchovně-vzdělávacích programů prevence patologických jevů,
 • předávání praktických dovedností a objektivních informací a tím snižování výskytu rizikového chování,
 • zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí, za spolupráce s dalšími subjekty podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin,
 • nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře cítit, kde má možnost sveřit se svými problémy, kde najde mimoškolní zájmové aktivity.

Kdo se na nás může obrátit?

Děti a mládež od 6 do 18 let z Rýmařova a okolí pocházející z nepodnětného nevyhovujícího prostředí, ze sociálních důvodu izolovaného od okolního sveta, v ohrožení zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů

Co u nás dělat?

  Hlavne najít si fajn kamarády a zažít spoustu dobrodružství a výzev, zahnat nudu!
 • zapojit se do pravidelných aktivit (sport, turistika, hudebka, výtvarka...)
 • svěřit se a nechat si poradit se starostmi se školou, v rodině, mezi vrstevníky
 • pomoc s výběrem další kariéry, s učením do školy, přípravou na přijímacky apod.
 • využít naše vybavení pro ukrácení dlouhé chvíle (PC, stolní hry, sportovní náčiní)
  Zásady naší práce:
 • vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život
 • bezplatnost sociální služby (s výjimkou fakultativních činností)
 • profesionální přístup pracovníků
 • důvěrnost sdělených informací
 • respekt k rozhodnutím klienta

Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce a respekt k pravidlum služby.

Komunitní centrum nabízí v rámci své činnosti kromě sociální služby také programy zaměřené na rozvoj pozitivní romské identity (např. kroužek romské literatury, romské historie, hudby...), příležitostně hudebně-taneční či sportovní setkání pro děti i dospělé.

Předsedou Rýmařovské pobočky je pan Milan Daňhel. 

Nevíte kam na střední? Seznam středních škol na rýmařovsku (2011)

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider