Terénní program SRNM Olomouc

Tuto službu realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v Olomouci a okolí, dříve také ve městě Rýmařov (do r. 2017). Služba je registrována od 1.1.2009 po číslem 8450481.

Veřejný závazek

Poslání služby Terénní programy

poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

Cíle

Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

 1. bydlení
 2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
 3. oddlužení
 4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

Cílová skupina

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
 3. osoby ohrožené diskriminací
 4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

Do cílové skupiny nespadají:

 1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
 2. Mentálně postižení lidé
 3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
 4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
 5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace
Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

Naše zásady:

 • bezplatnost sociální služby
 • vedení klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život
 • profesionální přístup sociálních pracovníku ke klientum (kvalifkace a průbežné vzdělávání pracovníků)
 • důvěrnost sdělených informací
 • nehodnotící a individuální přístup ke klientovi (s ohledem na jeho potřeby, možnosti, kompetence aj.)
 • respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude využívat sociální službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)
 • Záměr projektu

  Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů: pracovníci docházejí přímo mezi obyvatele sociálně vyloučených lokalit a zde je kontaktují. Většina práce má smysl při využití kancelářské techniky, telefonu a internetu. Klienti proto docházejí do poradny, kde jim pracovníci pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

  TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

   

  Výsledky z uplynulých let

  Výsledkem činnosti služby je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

   

   

   

   

   

   

  previous arrow
  next arrow
  previous arrownext arrow
  Slider

  Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/srnm.cz/srnm.cz/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227